Nyemission i

Nosium AB

Ej tillgängligt

Nosium investerar i olika verksamheter, från hälsokost till fastigheter. Nosium AB hette tidigare Scandinavian Health Innovations AB. Scandinavian Health Innovations AB hette tidigare Dr Sannas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt som ger rätt till teckning av nio (9) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, teckningstiden 15-30 mars 2024 är dummy-datum, företaget har i skrivande stund ännu inte kommunicerat exakta datum.

Kapitalet från emissionen ska främst användas till att betala tillbaka ett lån på 4 Mkr.

Teckningsförbindelser och eventuella garantier avses inhämtas under februari månad och utfallet avses presenteras senast den 29 februari 2024.

Uppdatering: Teckningstiden är 12-26 mars 2024.

Uppdatering: Nosiums företrädesemission tecknades till 56,7 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nosium AB hittades