Nyemission i

Nosium AB

Ej tillgängligt

Nosium investerar i olika verksamheter, från hälsokost till fastigheter. Nosium AB hette tidigare Scandinavian Health Innovations AB. Scandinavian Health Innovations AB hette tidigare Dr Sannas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Smilton AB. Fördelat på 317 926 401 B-aktier och 24 677 800 A-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen resulterar i en total utspädning om cirka 42,8 procent av kapitalet och cirka 50,7 procent av rösterna.

"Smilton AB avser att avyttra de onoterade A-aktierna som erhålls under juli 2023 i syfte att uppnå ägarspridning för att möjliggöra en framtida notering av NOSIUMs A-aktie. Mot bakgrund av det förväntas ingen budplikt uppstå."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nosium AB hittades