Nyemission i

Northgold AB

Ej tillgängligt

Northgold är ett prospekterings- och utvecklingsbolag inom guld med flera projekt i mellersta Finland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett begränsat antal investerare, bland annat Zenito Silver and Gold, Kati Capital och närstående till Starboard Global. En unit består av en aktie och en teckningsoption TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Northgold under utnyttjandeperioden som löper från den 25 mars till den 10 april 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till 6,617 SEK. Northgold kan genom teckningsoptionerna tillföras upp till 7,7 MSEK före transaktionskostnader om samtliga TO1 utnyttjas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Northgold AB hittades