Nyemission i

Northbaze Group AB

Ej tillgängligt

Northbaze utvecklar och tar fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group AB hette tidigare Jays AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. 3 befintliga aktier i Jays ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 2 nya aktier samt 1 teckningsoption, varav teckningskursen för varje ny aktie är 5,30 kr. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen per unit uppgår till 10,60 kr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd upp till 12,4 Mkr, motsvarande 100% av emissionsbeloppet. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. 1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 ny aktie för 10,00 kr fram till den 30 april 2012. Teckningsperioden i föreliggande nyemission löper från och med den 25 oktober 2011 till och med den 8 november 2011. Jays kommer även att byta lista från Aktietorget till First North under Q4 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Toppkrafter tar Jays till en helt ny nivå

Färre distributörer, fler nya produkter och ett helt nytt försäljningsteam. Det är delar av den strategi som ska få hörlurstillverkaren Jays att lyfta. – Vi har en otroligt spännande resa framför oss, säger vd Henrik Andersson.

Jays listas på First North

Hörlurstillverkaren Jays har blivit godkänd för listning på NASDAQ OMX First North. Därmed flyttas handeln i Jays-aktien från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX First North. Första dag för handel med aktien och teckningsoptionerna (TO 2) på NASDAQ OMX First North är satt till den 19 december 2011.