Nyemission i

Nordrest Holding AB

Ej tillgängligt

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktsbaserade måltidslösningar. Nordrest är verksamt inom segmenten Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård & Omsorg och Resor. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten, dock begränsat till kunder hos Pareto och Avanza.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nordrest noteras på First North den 23 maj 2024.

IPO-erbjudandet består av en  nyemission på 100 Mkr och försäljning av befintliga aktier för 200 Mkr. Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 50 Mkr användas.

Ankarinvesterarna Arbona Growth AB, Roosgruppen AB, Salénia AB och Triega AB har åtagit sig att förvärva aktier i IPO-erbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 150 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden för institutioner sträckte sig till den 22 maj, men den 16 maj meddelade bolaget att den förkortas till 21 maj kl 17 då intresset är stort. Alla andra datum förblir de samma.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordrest tillagar en maträtt

Foodservice-företaget Nordrest gör en IPO – analytikerna är positiva

Foodservice-företaget Nordrest gör en IPO på First North. Nyemissioner.se sammanställer vad analytikerna ger för rekommendationer.