Nyemission i

Nordisk Bergteknik AB

Ej tillgängligt

Nordisk Bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till allmänheten i Sverige och Norge, och institutioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nordisk Bergteknik noteras på Nasdaq Stockholm den 12 oktober 2021.

Carnegie Fonder, RoosGruppen AB, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för 240 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre bra aktier

Börsveckan har analyserat sex företag och tre av aktierna är bra att köpa, medan man gör bäst i att sälja Nordisk Bergteknik.

Fyra bra aktier och en nynoterad att vänta med

Börsveckan har i sin aktuella utgåva tittat närmare på sju aktier och hittar fyra som är bra att köpa.

Två stora noteringserbjudanden och två mindre som är aktuella just nu

Storskogen och Truecaller är två större börsnoteringar samt Nordisk Bergteknik och Flat Capital är två av något mer ordinär storlek.