Nyemission i

Nordic Whisky Capital AB

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrelaterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller med kopplingar till Norden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare i bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett serie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nordic Whisky Capital ska lista sina aktier på Alternativa.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Whisky Capital AB hittades