Nyemission i

Nordic Service Partners Holding AB

Förvärvar och utvecklar varumärken inom restaurang- och servicenäring. Burger King och Taco Bar är två av företagets varumärken.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie har ägaren rätt att teckna en unit, som består av en aktie och en option.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är tillfullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 12,7 MSK från ett antal av Bolagets större aktieägare samt genom emissionsgarantier om cirka 16,1 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Service Partners Holding AB hittades