Nyemission i

Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teck­ningsrätt berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic LEVEL Group AB hittades