Nyemission i

Nordic Iron Ore AB

Ej tillgängligt

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittning av brygglån, riktad till Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier) samt Gerhard Dal (200 000 aktier).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tecknare i emissionen är Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier) samt Gerhard Dal (200 000 aktier) och betalning sker genom delvis kvittning av brygglån lämnade i juli 2019. Återstående del av de brygglån som upptogs i juli 2019, inklusive upplupen ränta, har återbetalts kontant.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.