Nyemission i

Nordic Iron Ore AB

Ej tillgängligt

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är på 20 Mkr och sedan kan bolaget använda en möjlig övertilldelning på 5 Mkr vid stort intresse.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 20,0 Mkr.

Teckningsförbindelserna från BTAB och LHAB kommer infrias delvis genom kvittning av ägarlån om nominellt totalt 7,0 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.