Nyemission i

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. Varje aktie ger tre teckningsrätter och för teckning av en ny aktie fordras två teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det framgår inte av kommunikén från den extra bolagsstämman vad priset per aktie ska vara, bara att det är 21 766 068 aktier man vill emittera. Man gör dock även en kvittningsemission på 3 112 501 aktier till 1 kr styck, kanske är priset i företrädesemissionen det samma.

Uppdatering: Pris mm har presenterats.

Uppdatering: Teckningsperioden har förlängts till den 30 november 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nordic Iron Ore beviljas bearbetningskoncession

Nordic Iron Ore som planerar att lista sig på First North nästa år har beviljats ytterligare en bearbetningskoncession. Positivt för Kopparberg Mineral och Archelon Mineral.