Nyemission i

Nordic Flanges Group AB

Ej tillgängligt

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsar i Norden. Nordic Flanges Group AB hette tidigare Vinovo AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 4,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Nordic Flanges Group erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 14,5 MSEK, således är totalt 19,3 MSEK säkerställt. Av emissionsgarantierna har cirka 13,5 MSEK lämnats av personer inom Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare samt cirka 1,1 MSEK lämnats av externa investerare. För garantierna från personer inom Bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare utgår ingen ersättning. För garantierna från externa investerare utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nordic Flanges Group AB hittades