Nyemission i

Nodebis Applications AB

Ej tillgängligt

Nodebis Applications äger och investerar i onoterade bolag. Nodebis Applications AB hette tidigare Empir Vezzel Applications AB. Empir Vezzel Applications AB hette tidigare Vezzel AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Aktieägare i Leox Holding har företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Detta erbjudande är inte en nyemission, utan består av units, där varje unit består av 1 befintlig aktie och 12 konvertibler. Aktien respektive konvertibeln köps för 1,80 kr styck. Konvertibeln ger 8 % i ränta, och kan konverteras till aktie för 2,25 kr styck under perioden 1 september 2013 - 28 februari 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 13 april 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nodebis Applications AB hittades