Nyemission i

Nitro Games Oy

Ej tillgängligt

Nitro Games är ett spelföretag som utvecklar och publicerar mobilspel. Bolagets fokus är strategispel i midcore-segmentet med en free-to-play-affärsmodell.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. Före varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nitro Games företrädesemission är säkerställd till 60 % via teckningsförbindelser och -garantier. Garantier utgör 37,4 % av emissionen.

Garanter får 10 % i kontant ersättning, alternativt 14 % i form av aktier.

Bolagets största aktieägare, Nordisk Games A/S, som äger 50,3 % har meddelat att de inte kommer att delta i företrädesemissionen.

Pengarna från emissionen ska användas för marknadsföring och anskaffning av användare till spelet Autogun Heroes, liksom slutförandet av köpet av Autogun Heroes.

Uppdatering: 41,6 % av Nitro Games företrädesemission tecknades med företrädesrätt och 1,5 % utan. 16,9 % får tecknas av garanter. Dvs totalt 60 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nitro Games siktar mot nya höjder med Autogun Heroes

Nitro Games har över 15 års erfarenhet inom mobilspelssegmentet, som konstituerar 50 procent av den globala spelmarknaden. Bolagets mål är att bli ett ”household name” inom mobila action- och skjutspel.