Nyemission i

Nickel Mountain Group AB

Ej tillgängligt

Nickel Mountain Group utvecklar den helägda nickelsulfidfyndigheten Rönnbäcken. Nickel Mountain Group AB hette tidigare IGE Resources AB. IGE Resources AB hette tidigare International Gold Exploration IGE AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. 10 innehavda aktier ger 1 teckningsrätt, 1 teckningsrätt ger innehavaren rätt att köpa 10 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

IGE Resources gör en företrädesemission på 36,1 MNOK, som är garanterad till 100 %. Vid överteckning kan företaget komma att utöka emissionen med upp till 18,1 MNOK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Nickel Mountain Group AB hittades