Nyemission i

Newton Nordic AB

Nordiska Innnovationsfonden är ett investeringsföretag. Nordiska Innnovationsfonden hette tidigare Newton Nordic AB. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och för att tillvarata eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan styrelsen komma att besluta om en överteckningsemission som vid fullteckning initialt tillför Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK, utöver företrädesemissionen på 20,1 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om totalt cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S.

Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Newton Nordic breddar sitt erbjudande

Newton Nordic börjar leverera hela rörliga kamerasystem, en förflyttning som tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality, automatisering och fjärrproduktion. Vi har ställt några frågor till vd Henrik Lewander.

En andra drönare till aktiemarknaden

Marknaden för obemannande flygfarkostar blir allt hetare och Sverige ligger bra till. Cybaero har fått sitt genombrott och nu kommer även Intuitive Aerial till aktiemarknaden.