Nyemission i

Newton Nordic AB

Nordiska Innnovationsfonden är ett investeringsföretag. Nordiska Innnovationsfonden hette tidigare Newton Nordic AB. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen omfattas till cirka 20 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa teckningsåtagare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter samt en toppgaranti om 2,5 mnkr.

Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 650 000 Units, motsvarande 1 300 000 aktier och 650 000 teckningsoptioner TO 3, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 3 250 000 kronor före emissionskostnader.

En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 november - 15 november 2017. Lösenkursen för TO 3 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 2,50 kronor och högst 5,00 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Newton Nordic breddar sitt erbjudande

Newton Nordic börjar leverera hela rörliga kamerasystem, en förflyttning som tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality, automatisering och fjärrproduktion. Vi har ställt några frågor till vd Henrik Lewander.

En andra drönare till aktiemarknaden

Marknaden för obemannande flygfarkostar blir allt hetare och Sverige ligger bra till. Cybaero har fått sitt genombrott och nu kommer även Intuitive Aerial till aktiemarknaden.