Nyemission i

News 55 AB

Relevance Communication är ett mediaföretag som uppstått som en sammanslagning av News55 och Dagens PS. Relevance Communication Nordic AB hette tidigare News55 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till allmänheten och befintliga ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

News 55 noteras på NGM Nordic-MTF efter nyemissionen.

Emissionen är säkerställd till 100 %.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 juni 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Teamet på Relevance Communication

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS

Realtid.se köps upp av News55 som gått samman med Dagens PS för att bli Relevance Communication Nordic. Vad hände med Tino Sanandaji?