Nyemission i

News 55 AB

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till allmänheten och befintliga ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

News 55 noteras på NGM Nordic-MTF efter nyemissionen.

Emissionen är säkerställd till 100 %.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 juni 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till News 55 AB hittades