Nyemission i

Nattaro Labs AB

Ej tillgängligt

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nattaro Labs har från befintliga aktieägare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier (s.k. "top-down" eller "toppgaranti") om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av emissionslikviden. Sammanlagt innebär detta att cirka 85 procent av emissionen är säkerställd på förhand. För garantiåtagandena utgår ersättning i aktier motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen. Ingen kontant ersättning utgår således för garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Bland tecknings- och garantiåtagarna återfinns Bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult AB och Arctic Seals AB, som båda har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 2,7 MSEK, fördelat lika mellan båda parterna.

Uppdatering: Nattaro Labs tecknades inklusive teckningsförbindelser till 67 %. Garanter får teckna 33 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Innovativa vägglusspecialisten Nattaro Labs ökar expansionstakten och noterar sig

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss. Företaget har tagit in kompetens från Anticimex och Nomor för att öka expansionstakten i världen och gör en IPO på Spotlight. Vi har därför ställt några frågor till vd Carl-Johan Gustafson och hans nya kollegor.