Nyemission i

NanoCap Group AB

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, i skrivande stund är de exakta detaljerna inte kommunicerade. Emissionen ska göras i sep-okt 2019, vara på ca 14 Mkr och ungefär till ett pris på 14,50 kr.

Styrelsen har som mål att säkerställa emissionen via garantiåtaganden och/eller teckningsförbindelser.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 23 september - 7 oktober. Där man ska ta in 15 Mkr, med företrädesvillkoren 1:3.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NEVIs innehav i M.O.B.A. värt mer än hela NEVIs marketcap

M.O.B.A. Network gör en IPO på First North. Ett intressant förhållande är att NEVIs innehav i M.O.B.A. är värt mer än hela NEVIs marketcap.