Nyemission i

My Beat AB

Ej tillgängligt

My Beat är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband för privatpersoner i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Transaktionen är villkorad av att förvärvet och emissionen av Vederlagsaktierna godkänns på extra bolagsstämma. Styrelsen i My Beat har för avsikt att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma med förslag om att godkänna förvärvet och om emission av Vederlagsaktierna under juli 2024."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

MyBeat tar upp lån som dubblerar antalet aktier

MyBeat tar upp ett kortsiktigt lån som vid konvertering kommer att dubblera antalet aktier i den lilla mobiloperatören.

Noteringen av My Beat får en neutral rekommendation av Affärsvärlden

My Beat är en mindre mobiloperatör som ska notera sig på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till noteringserbjudandet.