Nyemission i

MTI Investment SE

Ej tillgängligt

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen, från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt från samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,02 EUR) och högst 3,00 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 24 maj 2024.

 

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 47,9 procent där cirka 26,0 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 22,0 procent tecknades utan stöd av uniträtter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Företagsfinansiering, jordbruksförädling och solenergi i Östra Afrika ger kassaflöden för MTI Investment

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande i Östra Afrika, med fokus på Tanzania och Kenya, där kassaflöden nu står i centrum. Företaget gör en nyemission och vi har därför ställt några frågor till VD Pontus Engström.

MTI Investment – investmentbolag med fokus på Östra Afrika noteras

MTI är ett investmentbolag med fokus på Östra Afrika. Företaget gör nu en noteringsemission och noterar sig på First North. Vi har därför ställt några frågor till vd Pontus Engström.

Fem intressanta och aktuella noteringsemissioner

Fem IPO:s som är aktuella just nu är KlaraBo, Momentum Software Group, Nordic Asia Investment Group, Case Group och MTI Investment.