Nyemission i

MTI Investment SE

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. 17,7 Mkr är tecknat på förhand. Varje unit innehåller 3 aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

MTI Investment noteras på First North den 21 december 2021.

Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att förvärva units i noteringerbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 Mkr.

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i MTI Investment till en rörlig teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2023 till och med den 23 februari 2023, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 20,10 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 27 februari 2023 till och med den 10 mars 2023. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare maximalt 22,1 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. För det fall teckningsoptionerna i Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras upp till ytterligare 3,3 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Företagsfinansiering, jordbruksförädling och solenergi i Östra Afrika ger kassaflöden för MTI Investment

MTI Investment är verksamt inom investeringar och företagsbyggande i Östra Afrika, med fokus på Tanzania och Kenya, där kassaflöden nu står i centrum. Företaget gör en nyemission och vi har därför ställt några frågor till VD Pontus Engström.

MTI Investment – investmentbolag med fokus på Östra Afrika noteras

MTI är ett investmentbolag med fokus på Östra Afrika. Företaget gör nu en noteringsemission och noterar sig på First North. Vi har därför ställt några frågor till vd Pontus Engström.

Fem intressanta och aktuella noteringsemissioner

Fem IPO:s som är aktuella just nu är KlaraBo, Momentum Software Group, Nordic Asia Investment Group, Case Group och MTI Investment.