Nyemission i

Move About Group AB

Ej tillgängligt

Move About hyr via sin digitala plattform ut elbilar och andra elfordon i ett flertal länder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten i Sverige, Norge och Finland samt institutioner. En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Move About noteras på First North den 23 februari 2022.

Move About har erhållit kontanta teckningsåtaganden om 21,1 Mkr och vidare kommer lån att kvittas motsvarande 10,5 Mkr.

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 26 september - 7 oktober 2022. Teckningskursen uppgår till 70 % av det volymviktade priset 9-22 september 2022. Dock lägst kvotvärde och högst 11,75 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Move About Group AB hittades