Nyemission i

Modelon AB

Ej tillgängligt

Modelon erbjuder lösningar till industrin för modellering och simulering i deras utvecklingsarbete.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Modelon har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland ledande befattningshavare och medlemmar ur styrelsen, uppgående till sammanlagt till cirka 41,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 83,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från nya investerare om teckning av B-aktier utan företrädesrätt, uppgående till sammanlagt 3,5 MSEK, motsvarande 7,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 45,3 MSEK genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Affärsvärlden ger en neutral rekommendation till Modelons IPO

Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till Modelons noteringserbjudande inför listningen på First North.