Nyemission i

M.O.B.A. Network AB

M.O.B.A. Networks ska investera, äga och utveckla bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. M.O.B.A. Network AB hette tidigare Linkdev Tech AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktar sig till institutionella och professionella investerare samt allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den 6 november 2019 meddelade MOBA att de ska göra en spridningsemission på upp till 2,5 MEUR som är planerad att starta den 8 november 2019, inför den kommande noteringen under fjärde kvartalet. I skrivande stund är fler detaljer än så inte kommunicerade.

Uppdatering: Nu har exakt teckningstid och emissionsvolym kommunicerats, samt att det är First North man ska lista sig på.

Uppdatering: TIN Fonder har i egenskap av cornerstone investor åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av erbjudandet.

12 december 2019 är första planerade handelsdag på First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till M.O.B.A. Network AB hittades