Nyemission i

Miris Holding AB

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 uniträtt. För teckning av 1 unit erfordras 3 uniträtter. 1 unit innehåller 3 aktier och 1 teckningsoption. 3 befintliga aktier ger således rätt att teckna 1 unit.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet har avtalats. Teckningsoptionens teckningskurs uppgår till 0,55 kr med en löptid till och med den 28 september 2012. Utövande av teckningsoptionen för nyteckning av aktie kan ske under perioden 3 – 28 september 2012. Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Miris Holding AB hittades