Nyemission i

Miris Holding AB

Ej tillgängligt

Miris utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen och en (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fjorton (14) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september till och med den 15 september 2025 till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Miris Holding AB hittades