Nyemission i

Mineral Invest International MII AB

Ej tillgängligt

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter. Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig aktie i Mineral Invest berättigar till 1 teckningsrätt, och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget förlänger teckningstiden till den 8 april 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mineral Invest International MII AB hittades