Nyemission i

Metromark Hotels Holding AB

Ej tillgängligt

Nyskapande hotellkoncept som kombinerar hög komfort med låga kostnader.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Metromark noteras på Nordic MTF under april 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Metromark Hotels Holding AB hittades