Nyemission i

Metromark Hotels Holding AB

Nyskapande hotellkoncept som kombinerar hög komfort med låga kostnader.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Rätt att teckna Units skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en uniträtt erhålls för en befintlig aktie. En uniträtt ger rätt att teckna en Unit bestående av två aktier i bolaget och en teckningsoption av serie 2010/2013.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Metromark gör innan denna företrädesemission en riktad emission för att köpa ett företag som äger ett kontorshotell. - En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget vid slutet av varje kalenderkvartal under perioden från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2013 till en teckningskurs om SEK 7,50 per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Metromark Hotels Holding AB hittades