Nyemission i

Mertiva AB

Mertiva består av en kassa samt aktier i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Mertiva AB hette tidigare Diamyd Medical AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:25. 25 befintliga aktier i Diamyd ger företrädesrätt att teckna 7 nya aktier. För varje aktie erhålls 7 teckningsrätter. 25 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 16 oktober - 27 oktober 2009. Emissionen är garanterad i sin helhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mertiva AB hittades