Nyemission i

Mediaprovider Scandinavia AB

Ej tillgängligt

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Noteras på First North den 13 november.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mediaprovider Scandinavia AB hittades