Nyemission i

Mediaprovider Scandinavia AB

Ej tillgängligt

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1 för 4,9 Mkr, samt en option på ytterligare 2 Mkr vid överteckning.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen från flera av Mediaproviders huvudägare samt emissionsgarantier om cirka 3,1 MSEK motsvarande cirka 63,7 procent av Företrädesemissionen från externa investerare. Vid överteckning kan en option på ytterligare 2 Mkr tas i anspråk.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mediaprovider Scandinavia AB hittades