Nyemission i

MedCore AB

Företaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:8. Åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 30 augusti till 30 september till kursen 10 öre, dvs samma pris per aktie som denna emission görs till. Om alla optioner används tillförs Medcore ytterligare 4,43 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till MedCore AB hittades