Nyemission i

MaxEquity AB

Ej tillgängligt

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Kopparberg Invest AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En unit innehåller en (1) aktie, samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner (TO3) och (TO4).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till MaxEquity AB hittades