Nyemission i

MaxEquity AB

Ej tillgängligt

MaxEquity och dess dotterbolag Capillum Holdings vision är att vara den naturliga finansiella partnern för mindre företag med lovande affärsutveckling. MaxEquity AB hette tidigare Maxpeak AB. Maxpeak AB hette tidigare Linear AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för teckning av en unit. En unit innehåller en (1) aktie, samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner (TO3) och (TO4).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är på upp till 3,8 Mkr. Om det medföljande teckningsoptionerna senare används kan ytterligare 3,8 + 3,8 Mkr tillföras bolaget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till MaxEquity AB hittades