Nyemission i

Masify Capital AB

Masify Capital ska bedriva investeringsverksamhet. Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB. MedClair International AB hette tidigare U.S. Energy Group AB. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. En (1) aktie ger (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) unit. 1 unit består av 1 aktie för 1 kr och 1 obligation för 10 kr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företagsobligationen kommer att ha en löptid på 5 år, med en fast ränta om 10 procent som utbetalas varje halvår. Obligationen är en efterställd företagsobligation. Bolaget har ansökt om listning av obligationen för daglig handel på RänteTorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Olja och mikrovågor på investerarmöte

Måndag den 11 februari klockan 18:00 är det investerarmöte i Stockholm. Kvällens stora gäst är Torbjörn Iwarson, råvaruchef på SEB, som kommer att tala om oljemarknaden. Temat fortsätter med oljebolaget Swede Resources och går sedan över till elektronikbranschen med Sivers IMA.

Swede Resources – Lägre risk och dolda värden

Vi har fått tillstånd att publicera en analys av Swede Resources gjord av Axier Equities, vilken publicerades i fredags. Det som framträder är ett bolag som sänkt sin risknivå och en aktie som har en intressant värdering.