Nyemission i

Mangold AB

Ej tillgängligt

Mangold är en oberoende fondkommissionär som är specialiserad på små och medelstora marknadsnoterade bolag. Verksamheten innefattar corporate finance, aktiehandel, trading, emissionstjänster och kapitalförvaltning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till Aggregate Stockholm AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Mangold köper 25 % av Aggregate Stockholm AB och betalar med egna aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Mangold AB hittades