Nyemission i

Malte Månson Holding AB

Ej tillgängligt

Erbjuder produkter och tjänster inom motorer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:5. För varje 1 gammal aktie tilldelas 7 teckningsrätter. Varje 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Malte Månson Holding AB hittades