Nyemission i

Mahvie Minerals AB

Ej tillgängligt

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2. För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Totalt 65,1 % av emissionen är säkerställd. Inför erbjudandet har bolagets styrelseordförande Petter Tiger, styrelseledamot och VD Per Storm (genom bolag) samt styrelseledamot Ronne Hamerslag (genom bolag) lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent, i Företrädesemissionen. Därutöver har befintliga aktieägare avgivit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent, i Företrädesemissionen. Dessutom har ett konsortium av befintliga och externa investerare lämnat garantiåtaganden om sammanlagt cirka 9,0 MSEK, motsvarande cirka 55,7 procent, i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till tio (10) procent kontant, innebärande en kontant kostnad om maximalt cirka 0,9 MSEK för Bolaget, alternativt fjorton (14) procent i form av units. Kursen för de units som avses i garantiersättningen kommer att baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst 2,00 SEK per unit (1,00 SEK per aktie). Detta betyder att ytterligare högst 632 100 units kan komma att emitteras i form av en riktad emission till garanterna.

Varje en (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Uppdatering: Mahvie Minerals företrädesemission teckndes till 28,8 % med företrädesrätt, 4,0 % utan och av garanter till 32,3 %. Dvs totalt 65 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Mahvie Minerals – ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.