Nyemission i

Lyyn AB

Ej tillgängligt

Lyyn är det ledande bolaget inom plug-in-produkter för siktförbättring i realtidsvideo. Varumärket är efter bara tre år väletablerat inom området undervattensinspektion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Lyyn planerar en notering på Aktietorget den 8 juli 2010. Det föreligger ett skriftligt åtagande från Östersjöstiftelsen samt VD om att teckna aktier motsvarande sammanlagt 2.100.000 kr för det fall att emissionen inte blir fulltecknad. Garantin har utställts utan kostnad för bolagetförbundit sig att inte avyttra mer än maximalt 10 % av sitt innehav under den 12 månadersperioden som följer efter första handelsdagen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lyyn AB hittades