Nyemission i

Lyckegård Group AB

Ej tillgängligt

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, som lämnats utan anspråk på ersättning. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 37,7% av Företrädesemissionen och garantiåtaganden till cirka 33,6% procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Lyckegårds IPO får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Lyckegård, som gör maskiner för ogräshantering i jordbruket, gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.