Nyemission i

Loyal Solutions A/S

Ej tillgängligt

Loyal Solutions erbjuder plattformen LoyalTFacts som gör det möjligt för bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. Loyal Solutions fokuserar på flygbolag, fintech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serien TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Loyal Solutions noteras på First North den 3 juni 2021.

Loyal Solutions har inför emissionen erhållit teckningsåtaganden om cirka 29,9 Mkr.

Teckningsoptionerna, serie TO1, kan användas under perioden 2-25 maj 2022. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om 24,00 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Loyal Solutions A/S hittades