Nyemission i

LightAir AB

Ej tillgängligt

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen genomförs utan emissionsgarantier och teckningsförbindelser av befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter sker 11 – 20 mars 2009.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 3 april.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till LightAir AB hittades