Nyemission i

LifeAssays AB

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 1 uniträtt, och 1 uniträtt ska berättiga till teckning av 1 unit. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2016 eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan bokslutskommuniké, med början den 27 februari 2017 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet och högst 6 öre.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 31 mars 2017.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 22 april 2016,

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.