Nyemission i

LifeAssays AB

Ej tillgängligt

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För varje aktie i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2014/2015.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet i unitemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tredje generationens engångstest från LifeAssays gör vården billigare och bättre

LifeAssays tar fram tredje generationens engångstest för att ta fram tester för cancer, autoimmunitet, diabetes mm på en sticka stor som en graviditetstest. Vi har ställt ett antal frågor till vd Anders Ingvarsson.