Nyemission i

Levrikare Holding AB

Ej tillgängligt

Lev Rikare är en förmånsklubb och webbportal med tjänster, råd och erbjudanden som ger medlemmarna ett rikare liv, både när det gäller ekonomi & livskvalitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen specifik företrädesrätt. Men emissionen marknadsförs inte publikt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ledningen, styrelsen och delar av de befintliga ägarna deltar i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Levrikare Holding AB hittades