Nyemission i

Latvian Forest Company AB

Ej tillgängligt

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:8. Innehav av en (1) aktie oavsett aktieslag på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter medför rätt att teckna fem (5) nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 34 Mkr motsvarande ca 43,4 procent av emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Latvian Forest säljer inte tillgångarna

Latvian Forest Company har meddelat att företaget som planerade att köpa större delen av bolagets tillgångar har valt att avstå.